Радиометри за аерозоли, газови и технологични средства

Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди - RTM 1688-2

Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди

RTM 1688-2

повече информация

RTM-1688 е универсален монитор за измерване на обемната активност (АО) на радон и торон в различни среди (въздух, вода и почва). 

Монитор за измерване на радон в помещения - Radon Scout/Radon Scout PLUS

Монитор за измерване на радон в помещения

Radon Scout/Radon Scout PLUS

повече информация

Радиометрите Radon Scout (РГА-1100), Radon Scout PLUS (РГА-1100 Плюс) са специално разработени за продължителен мониторинг на концентрацията (обемната активност) на радона в помещения. Особено внимание е обърнато на лекотата на боравене с прибора, също и на защита от несанкционирани действия. 

Мониторинг на радон в жилищни помещения - Radon Scout Home

Мониторинг на радон в жилищни помещения

Radon Scout Home

повече информация

 Radon Scout Home се използва за мониторинг на концентрацията на радон във вдишвания въздух. Устройството е специално проектирано за собственици на жилища, както и за наематели, наемодатели и жилищни компании.

Преносим алфа/бета монитор  за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха - Aer 5000 Desktop

Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха

Aer 5000 Desktop

повече информация

Aer5000 осъществява непрекъснат мониторинг на въздуха с цел детектиране на радиоактивни аерозоли (LLRD). Типични области на приложение са ядрените съоръжения, NORM индустрията, мините и ядрената медицина (например DIN ISO 16639 / VDE 0493-1-6639) 

Радиометър за газове - УДГ-03Д

Радиометър за газове

УДГ-03Д

повече информация

Установка за непрекъснато измерване и предаване по информационна мрежа на стойността на обемната активности на бета- излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон).
Използва се в системи за газоаерозолен контрол в обекти на ядрената енергетика и топливния цикъл.