Радиометри за аерозоли, газови и технологични средства

Радиометър за газове - УДГ-03Д

Радиометър за газове

УДГ-03Д

повече информация

Установка за непрекъснато измерване и предаване по информационна мрежа на стойността на обемната активности на бета- излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон).
Използва се в системи за газоаерозолен контрол в обекти на ядрената енергетика и топливния цикъл. 

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли - УДА-1АБ

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли

УДА-1АБ

повече информация

Установка за непрекъснат автоматизиран контрол на концентрацията на радиоактивни аерозоли в автономен режим или в състава на автоматизирани системи за радиационен контрол във въздуха на работни помещения и системи за вентилация.

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха - УДГ-1Б

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха

УДГ-1Б

повече информация

Установка за непрекъснат автоматичен контрол на концентрацията на бета-излъчващи радиоактивни газове в автономен режим или в състава на автоматични системи за радиационен контрол във въздуха на работни помещения и системи за вентилация.