Радиометри за аерозоли, газови и технологични средства

Дозиметър за дъщерни продукти на радон - DOSEman PRO

Дозиметър за дъщерни продукти на радон

DOSEman PRO

повече информация

Разработката на дозиметър за дъщерни продукти на радон е инициирана от Германската федерална служба за радиационна защита (BfS). Приборът също позволява и непрекъснато измерване на концентрацията на дъщерни продукти на радона.
В комбинация с радонов монитор (например RTM1688 ) потребителят ще има най-евтината възможност за определяне на фактора на равновесие.
 

Индивидуален експозиметър / дозиметър за радон - DOSEman

Индивидуален експозиметър / дозиметър за радон

DOSEman

повече информация

Индивидуален експозиметър / дозиметър за радон

Индивидуален алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - poCAMon

Индивидуален алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM)

poCAMon

повече информация

poCAMon (Индивидуален монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха) осъществява непрекъснат мониторинг на околния въздух с цел детектиране на радиоактивни аерозоли в него (LLRD). Типични области на приложение са ядрените съоръжения, NORM индустрията, мините и ядрената медицина.

Личен дозиметър за инхалационна доза - MyRIAM

Личен дозиметър за инхалационна доза

MyRIAM

повече информация

Личният дозиметър MyRIAM определя ефективната доза на облъчване от вдишване на дългоживущи алфа и бета радионуклиди от околния въздух.

Монитор за газове радон и торон и продукти от техния разпад - EQF 3200

Монитор за газове радон и торон и продукти от техния разпад

EQF 3200

повече информация

EQF3200 е идеалният монитор за оценка на присъствието на радон във въздуха и изчисляване на очакваната му доза на лъчение. Приборът определя обемната активност на радон, торон и продуктите от техния разпад, изчислявайки равновесния коефициент въз основа на тези данни.