Портативни Дозиметри (Радиометри)

Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ

Дозиметър-сигнализатор за търсене

ДКС-02ПН КАДМИЙ

повече информация

Високочувствителен прибор за откриване и локализация на радиоактивни и ядрени материали по външните им гама- и неутронно лъчения. Използва се от граничните служби и екологичните инспекции с цел предотвратяване на несанкциониран трафик на радиоактивни материали през държавната граница. 

Индивидуален дозиметър - ДКГ-PM1300

Индивидуален дозиметър

ДКГ-PM1300

повече информация

Индивидуален дозиметър ДКГ-PM1300 е електронен измервателен уред с директна индикация, предназначен за оперативен контрол на радиационната обстановка и дозовите натоварвания на персонала. 

Индивидуален Дозиметър за гама - лъчение - ДКГ-21

Индивидуален Дозиметър за гама - лъчение

ДКГ-21

повече информация

Предназначение
• Измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата (МЕД) от гама - лъчение.
• Измерване на индивидуалния еквивалент на дозата (ЕД) от гама - лъчение.
• Часовник, будилник.
 

Индивидуален дозиметър за гама - лъчение - ДКГ-21М

Индивидуален дозиметър за гама - лъчение

ДКГ-21М

повече информация

•  измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата от гама - лъчение;
•  измерване на индивидуалния еквивалент на дозата от гама - лъчение;
•  часовник, будилник.
 

Индивидуален дозиметър за гама лъчение - EcotestVIP

Индивидуален дозиметър за гама лъчение

EcotestVIP

повече информация

EcotestVIP е предназначен за радиационен контрол на апартаменти и офиси, предмети от бита, дрехи, коли, банкноти, лична кореспонденция, строителни материали, дворни места, храна, в частност ягоди и гъби. За работа с уреда не се изисква специално обучение – просто се включва и започва постоянен мониторинг на нивото на радиация. В случай на опасност EcotestVIP автоматично ще Ви алармира