Портативни Дозиметри (Радиометри)

Дозиметър за рентгеново лъчение - ДКР-АТ1103М

Дозиметър за рентгеново лъчение

ДКР-АТ1103М

повече информация

 Уникален високочувствителен прибор за контрол на дозовите натоварвания на лещи, лигавици и кожа.

Осигурява измерване на мощността на насочения еквивалент на дозата от непрекъснато рентгеново лъчение с енергия от 5 кеV.

Дозиметър за търсене - ДКГ-PM1703MO-II BT

Дозиметър за търсене

ДКГ-PM1703MO-II BT

повече информация

ДКГ-PM1703MO-II BT - това е нов прибор за търсене на гама-лъчения с подобрен алгоритъм за търсене, функция на отделяне на природни радионуклиди и широк диапазон на измерване на МЕД и МE.

Дозиметър - радиометър - МКС-05 ТЕРРА с Bluetooth канал

Обновена версия на дозиметър - радиометър МКС-05 «ТЕРРА» се доставя с Bluetooth канал за връзка на прибора с компютър.
В комплекта на доставка на дозиметъра - радиометъра МКС-05 «ТЕРРА» влиза програмно осигуряване за обмен на данни между прибора и компютъра.
Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на повърхностната плътност на потока частици от бета - лъчение.
•  Измерване на времето на натрупване на амбиентния еквивалент на дозата.
•  Измерване на реалното време (часовник), будилник.
 

Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ

Дозиметър-сигнализатор за търсене

ДКС-02ПН КАДМИЙ

повече информация

Високочувствителен прибор за откриване и локализация на радиоактивни и ядрени материали по външните им гама- и неутронно лъчения. Използва се от граничните служби и екологичните инспекции с цел предотвратяване на несанкциониран трафик на радиоактивни материали през държавната граница. 

Измервател-сигнализатор за търсене - ИСП-PM1703ГНА-II MBT

Измервател-сигнализатор за търсене

ИСП-PM1703ГНА-II MBT

повече информация

ИСП-РМ1703ГНА-II MBT - това е нов гама-неутронен прибор за търсене с подобрен алгоритъм за търсене и функция за отделяне на природни радионуклиди.