Портативни Дозиметри (Радиометри)

Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2

Контрол на индивидуалните дози на облъчване с рентгеново и гама лъчение.
Заедно с четеца и ПО формират ефективна система за автоматизиран контрол на дозовите натоварвания на персонала.
 

Индивидуален Дозиметър за гама - лъчение - ДКГ-21

Индивидуален Дозиметър за гама - лъчение

ДКГ-21

повече информация

Предназначение
• Измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата (МЕД) от гама - лъчение.
• Измерване на индивидуалния еквивалент на дозата (ЕД) от гама - лъчение.
• Часовник, будилник.
 

Индивидуален дозиметър за гама - лъчение - ДКГ-21М

Индивидуален дозиметър за гама - лъчение

ДКГ-21М

повече информация

•  измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата от гама - лъчение;
•  измерване на индивидуалния еквивалент на дозата от гама - лъчение;
•  часовник, будилник.
 

Индивидуален дозиметър за гама лъчение - EcotestVIP

Индивидуален дозиметър за гама лъчение

EcotestVIP

повече информация

EcotestVIP е предназначен за радиационен контрол на апартаменти и офиси, предмети от бита, дрехи, коли, банкноти, лична кореспонденция, строителни материали, дворни места, храна, в частност ягоди и гъби. За работа с уреда не се изисква специално обучение – просто се включва и започва постоянен мониторинг на нивото на радиация. В случай на опасност EcotestVIP автоматично ще Ви алармира 

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-РМ1610

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-РМ1610

повече информация

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на дозата на непрекъснато и импулсно рентгеново и гама лъчение в енергийния диапазон от 20 keV до 10 MeV.