Портативни Дозиметри (Радиометри)

Индивидуални дозиметри за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1610 / PM1610-01 / PM1610A / PM1610A-01

Индивидуални дозиметри за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-PM1610 / PM1610-01 / PM1610A / PM1610A-01

повече информация

 Професионален индивидуален дозиметър за измерване на дозата и мощността на дозата от непрекъснато и импулсно рентгеново и гама лъчения в енергиен диапазон от 20 кеV до 10 МеV.

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама-лъчения - ДКГ-РМ1610B

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама-лъчения

ДКГ-РМ1610B

повече информация

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на индивидуалния еквивалент на дозата от непрекъснато и импулсно рентгеново и гама лъчения. Лесното използване и управление, малкото тегло и устойчивостта към външни въздействия правят прибора особено ефективен за бързо реагиране в извънредни ситуации. 

Ръчни дозиметри за гама-лъчение - ДКГ-РМ1603 А / В

Ръчни дозиметри за гама-лъчение

ДКГ-РМ1603 А / В

повече информация

 Ръчни професионални дозиметри за гама-лъчение за автоматичен контрол на радиационната обстановка и отчитане на дозовото облъчване на човека в широк диапазон на мощността на дозата и дозата от гама лъчение. Дозиметрите могат да се използват за работа в тежки експлоатационни условия.