Портативни Дозиметри (Радиометри)

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-РМ1610А

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-РМ1610А

повече информация

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на дозата на непрекъснато и импулсно рентгеново и гама лъчение в енергийния диапазон от 20 keV до 10 MeV.

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама-лъчения - ДКГ-РМ1610B

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама-лъчения

ДКГ-РМ1610B

повече информация

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на индивидуалния еквивалент на дозата от непрекъснато и импулсно рентгеново и гама лъчения. Лесното използване и управление, малкото тегло и устойчивостта към външни въздействия правят прибора особено ефективен за бързо реагиране в извънредни ситуации. 

Индивидуален дозиметър за  рентгеново и гама лъчения - ДКГ-PM1621

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения

ДКГ-PM1621

повече информация

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на дозата от гама и рентгеново лъчения. Приборът се предлага в четири модификации. 

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения - ДКГ-PM1621А

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения

ДКГ-PM1621А

повече информация

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения ДКГ-PM1621 се произвежда в четири модификации ( ДКГ-PM1621,ДКГ-PM1621А,ДКГ-PM1621М, ДКГ-PM1621МА).
Модификация ДКГ-PM1621А има разширен диапазон на измерване на МЕД до 1 Sv/h (ДКГ-РМ1621A) в енергиен диапазон от 10 кеV до 20 МеV.
 

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1621M

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-PM1621M

повече информация

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на дозата на гама и рентгеново лъчение, както и за търсене, откриване и локализиране на радиоактивни и ядрени материали. Тази модификация съчетава функциите на прибор за търсене и индивидуален дозиметър.