Портативни Дозиметри (Радиометри)

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1621MА

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-PM1621MА

повече информация

Дозиметърът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата и мощността на дозата на гама и рентгеново лъчение, както и за търсене, откриване и локализиране на радиоактивни и ядрени материали.

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-PM1630 RadFlash

повече информация

Индивидуалният дозиметър за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1630 RadFlash - това е миниатюрен електронен дозиметър, способен да решава повечето задачи на индивидуалния дозиметричен контрол - измерване на индивидуалния еквивалент на дозата (ЕД) и мощността на дозата (МЕД) на рентгеново (непрекъснато и импулсно) и гама- лъчение, и също така осигурява безжичен трансфер на данни (за МЕД и ЕД) в реално време и запазването на историята на събитията в автономен режим за по - нататъшно предаване в базата данни на системата за дозиметричен контрол на организацията.

Индивидуален малогабаритен дозиметър - ДКГ-PM1604A

Индивидуален малогабаритен дозиметър

ДКГ-PM1604A

повече информация

Малогабаритният професионален дозиметър е предназначен да измерва индивидуалната еквивалентна доза и мощността на индивидуалната еквивалентна доза от гама и рентгеново лъчение в широк диапазон от енергии. Малогабаритният индивидуален дозиметър ДКГ-РМ1604В се различава от дозиметъра ДКГ-РМ1604А в разширения диапазон на измерване на МЕД. 

Индивидуален малогабаритен дозиметър - ДКГ-PM1604B

Индивидуален малогабаритен дозиметър

ДКГ-PM1604B

повече информация

Малогабаритният професионален дозиметър е предназначен да измерва индивидуалната еквивалентна доза и мощността на индивидуалната еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение в широк диапазон от енергии. Малогабаритният индивидуален дозиметър ДКГ-РМ1604В се различава от дозиметъра ДКГ-РМ1604А в разширения диапазон на измерване на МЕД. 

Индивидуални дозиметри - ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, В, С

Миниатюрни микропроцесорни широкодиапазонни прибори, оптимално съчетаващи точност, функционални възможности и надеждност.
Заедно с четящо устройство (УС), което се включва към РС и програмно осигуряване образуват ефективно действаща система за автоматизиран контрол на дозовите натоварвания на персонала.