Портативни Дозиметри (Радиометри)

Ръчни дозиметри за гама-лъчение - ДКГ-РМ1603 А / В

Ръчни дозиметри за гама-лъчение

ДКГ-РМ1603 А / В

повече информация

 Ръчни професионални дозиметри за гама-лъчение за автоматичен контрол на радиационната обстановка и отчитане на дозовото облъчване на човека в широк диапазон на мощността на дозата и дозата от гама лъчение. Дозиметрите могат да се използват за работа в тежки експлоатационни условия.