Индивидуални дозиметри за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-PM1610 / PM1610-01 / PM1610A / PM1610A-01

Индивидуални дозиметри за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1610 / PM1610-01 / PM1610A / PM1610A-01

  • Индивидуални дозиметри за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1610 / PM1610-01 / PM1610A / PM1610A-01
  • Индивидуални дозиметри за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1610 / PM1610-01 / PM1610A / PM1610A-01
  • Индивидуални дозиметри за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1610 / PM1610-01 / PM1610A / PM1610A-01

• Измерване на непрекъснато и импулсно рентгеново и гама лъучение;
• Звукова, светлинна и вибрационна сигнализация при превишаване на праговите нива;
• Възможност за автоматичен и ръчен запис на до 7500 събития на историята на регистриране на ЕД и МЕД в енергонезависимата памет;
• Връзка с персонален компютър по USB канал с едновременно зареждане на акумулаторната батерия;
• Използване на различни типове четящи устройства на основата на стандарт ISO15693;
• Индикация за степента на разряд на батерията;
• Два бутона за управление;
• Дружествен интерфейс.