Комплексни прибори

Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-PM1401K / KM

Дозиметър-радиометър за търсене

МКС-PM1401K / KM

повече информация

Универсален прибор с възможност за измерване на алфа, бета, гама и неутронно лъчения. Най-малогабаритният и лек прибор от този клас.
МКС-РМ1401К / KM е портативен комплексен прибор, който съчетава в себе си функциите на прибор за търсене на b дозиметър-радиометър.
PM1401K е оборудван с вградени детектори за алфа, бета, гама и неутронно лъчение.
PM1401KM е облекчена модификация, оборудвана с вградени детектори за алфа, бета и гама лъчения (без неутронен канал).
 

Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1402М

Дозиметър-радиометър за търсене

МКС-РМ1402М

повече информация

Универсален прибор за работа в полеви условия, състоящ се от обработващ блок и набор от шест външни детекторни блока.
Предназначен за търсене и измерване на алфа, бета, гама и неутронно лъчения, локализация, натрупване и съхранение на гама спектри за последващ анализ.
 

Дозиметър-радиометър - ДКС-96

Дозиметър-радиометър

ДКС-96

повече информация
Широко използван дозиметър-радиометър, отличаващ се с надеждност и голям избор от блокове, позволяващи решаването на всички основни задачи на дозиметрията и радиометрията във всички области на човешката дейност. Осигурява оперативно измерване на всички основни величини, характеризиращи радиационната обстановка, и провеждане на работи по търсене на източници на всички основни видове йонизиращи лъчения. Универсален прибор за контрол на работни места на всякакви обекти. Приборът е допълнен с нови блокове и стационарен измервателен пулт.