Дозиметър-радиометър

ДКС-96

Дозиметър-радиометър - ДКС-96

Предназначение: • Измерване на дозата Н*(10) и мощността на амбиентния еквивалент на дозата Н*(10) (доза и мощност на дозата) от непрекъснато и импулсно рентгеново и гама-лъчения; • Измерване на плътността на потока алфа¬ и бета-лъчения; • Измерване на дозата Н*(10), мощността на дозата Н*(10) и плътността на потока неутронно лъчение; • Измерване на плътността на потока гама¬-лъчение; • Търсене и локализация на радиоактивни източници и замърсявания; • Измерване на плътността на потока и мощността на експозиционната доза от гама-¬лъчение в пукнатини и течни среди; • радиационна снимка на местност с привързване към географски координати с помощта на датчик GPS; • използване в качеството на преброяващо устройство.