Дозиметър-радиометър за търсене

МКС-PM1401K / KM

Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-PM1401K / KM

Основни характеристики:
• Откриване на източници на йонизиращо лъчение - алфа, бета, гама (и двете модификации) и неутронно (само PM1401K);
• Търсене и локализация по фотонно (рентгеново и гама), алфа, бета (и двете модификации) и неутронно (само PM1401K) лъчения;
• Измерване на мощността на дозата от гама лъчение;
• Измерване на степента на повърхностно замърсяване с алфа и бета източници;
• Вградена звукова сигнализация;
• Външна вибрационна сигнализация за скрито откриване и работа в места с повишено ниво на шум;
• Енергонезависима памет;
• Метален удароустойчив корпус;
• Малка маса и неголям размер.