Дозиметър-радиометър за търсене

МКС-РМ1402М

Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1402М

  • Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1402М
  • Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1402М
  • Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1402М

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-PM1402M е предназначен за изпълнение на следните задачи на радиационния контрол:
• Откриване на източник на йонизиращо лъчение;
• Локализация на източник на йонизиращо лъчение;
• Измерване на гама, рентгеново, алфа, бета и неутронно лъчения;
• Натрупване на гама-спектри;
• Съхранение в енергонезависимата памет до 110 гама-спектъра с последващото им предаване в персонален компютър по стандартен порт RS-232 за обработка и анализ.