Дозиметри-радиометри

Гама-радиометър - РКГ-АТ1320C

Гама-радиометър

РКГ-АТ1320C

повече информация

Високочувствителният широкодиапазонен избирателен сцинтилационен гама-радиометър от спектрометричен тип е предназначен за измерване на обемната (относителна) активност на радионуклиди 131I, 134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th в проби с използване на съд Маринели с вместимост 1 л и плоски съдове с вместимост 0,5 и 0,1 л.

Дозиметър - радиометър - МКС-АТ1117М

Дозиметър - радиометър

МКС-АТ1117М

повече информация

Преносимият комбиниран многофункционален дозиметър - радиометър МКС-АТ1117М е предназначен за измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата и амбиентния еквивалент на дозата от рентгеново, гама- и неутронно лъчения, плътност на потока алфа- и бета-частици от замърсени повърхности, повърхностна активност и плътност на потока неутрони.
Приборът се състои от блок за обработка на информацията (БОИ или БОИ 2) и комплект външни детекторни блокове (БД).
 

Дозиметър-радиометър универсален - МКС-У

Дозиметър-радиометър универсален

МКС-У

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения(МЕД).
•  Измерване на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения(ЕД).
•  Измерване на повърхностната плътност на потока бета-частици.
•  Измерване на времето на натрупване на ЕД.
 

Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ

Дозиметър-радиометър универсален

МКС-УМ

повече информация

• Съответства на изискванията на международни стандарти ІЕС 60846 и ІЕС 60325 • Измерва алфа-, бета-, гама- и рентгеново лъчение. • Вграден двусистемен приемник GPS/GLONASS • Висока степен на защита IP67 • Вградена соларна батерия

Дозиметър-радиометър универсален за службите на пожарната безопасност - МКС-У

Дозиметър-радиометър универсален за службите на пожарната безопасност

МКС-У

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на еквивалентната доза (МЕД) от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на еквивалентната доза (ЕД) от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на повърхностната плътност на потока бета-частици.
•  Измерване на времето на натрупване на еквивалентната доза от гама- и рентгеново лъчения.