Дозиметри-радиометри

Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ

Дозиметър-радиометър универсален

МКС-УМ

повече информация

• Съответства на изискванията на международни стандарти ІЕС 60846 и ІЕС 60325 • Измерва алфа-, бета-, гама- и рентгеново лъчение. • Вграден двусистемен приемник GPS/GLONASS • Висока степен на защита IP67 • Вградена соларна батерия

Дозиметър-радиометър универсален за службите на пожарната безопасност - МКС-У

Дозиметър-радиометър универсален за службите на пожарната безопасност

МКС-У

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на еквивалентната доза (МЕД) от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на еквивалентната доза (ЕД) от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на повърхностната плътност на потока бета-частици.
•  Измерване на времето на натрупване на еквивалентната доза от гама- и рентгеново лъчения.
 

Мултифункционален радиометър за активността на околната среда RKG-14 - VIRTUOSO

Мултифункционален радиометър за активността на околната среда RKG-14

VIRTUOSO

повече информация

VIRTUOSO e компактно устройство за подробни радиологични измервания на храна, почва, строителни материали и др. Може да се използва за официални измервания за проучване на околната среда, радиологичен контрол на селско-стопански продукти, в строителството, в мини, в сеч и дърводобивна индустрия, а също и за образователни цели.