Автомобилни портални радиационни монитори

серия PM5000A

Автомобилни портални радиационни монитори - серия PM5000A

Мониторите могат да бъдат поставени на гранични и митически пунктове за предотвратяване на незаконен трафик на радиоактивни и ядрени материали през границите на държави и по територията им; на обекти, използващи или произвеждащи такива материали,;при входящ контрол в предприятия за предотвратяване на попадане на източници на лъчение в технологичните процеси, използващи или преработващи вторични суровини. Всички модели монитори РМ5000А се формират с използване на универсален многофункционален детекторен блок за гама и неутронно лъчение.