Пешеходни/багажни портални радиационни монитори

PM5000A

Пешеходни/багажни портални радиационни монитори - PM5000A

Пешеходните портални монитори се поставят на обекти, използващи или произвеждащи радиоактивни и ядрени материали, на гранични и митнически контролно-пропускателни пунктове, в организации и учреждения за предотвратяване на незаконно проникване на територията им на източници на лъчение. Багажните монитори широко се използват в аерогарите и на гарите за контрол на разтоварваните от самолетите и влаковете багажи и товари, в пощенските офиси за контрол на пощенските пратки, в банковите учреждения за контрол на пари и в други места. Всички модели монитори РМ5000А се формират с използване на универсален многофункционален детекторен блок за гама и неутронно лъчения.