Дозиметри (радиометри) за търсене

Дозиметър-радиометър - МКС-07 ПОШУК

Дозиметър-радиометър

МКС-07 ПОШУК

повече информация

Универсален прибор за търсене, откриване и локализация на източници на гама-, бета-, алфа- и неутронно лъчения.
Стандартният комплект включва детекторни блокове за гама- и бета-лъченя. Детекторни блокове за алфа и неутронно лъчения могат да бъдат поръчани допълнително.

Радиометър-дозиметър за гама-, бета-лъчения - РКС-01 СТОРА-ТУ

Радиометър-дозиметър за гама-, бета-лъчения

РКС-01 СТОРА-ТУ

повече информация

 Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на повърхностната плътност на потока бета-частици.
•  Измерване на реалното време (часовник), будилник.

Радиометър-дозиметър за гама-, бета-лъчения РКС-01 - СТОРА-ТУ - обновена версия

Радиометър-дозиметър за гама-, бета-лъчения РКС-01

СТОРА-ТУ - обновена версия

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на повърхностната плътност на потока бета-частици.
•  Измерване на реалното време (часовник), будилник.
 

Дозиметър-сигнализатор за търсене ДКС-02ПН - КАДМИЙ

Дозиметър-сигнализатор за търсене ДКС-02ПН

КАДМИЙ

повече информация

Предназначение
•  Предназначен за търсене (откриване и локация) на радиоактивни и ядрени материали по тяхното външно гама- и неутронно лъчения
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения (МЕД от фотонно йонизиращо лъчение).

Използване
•  Контрол на несанкциониран пренос на радиоактивни материали.
•  Търсене на източници на радиоактивно лъчение.
 

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11 - СПЕКТРА

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11

СПЕКТРА

повече информация

Предназначение:
•  Дозиметър-радиометърът за търсене МКС-11 „СПЕКТРА” е предназначен за измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения (МАЕД от фотонно йонизиращо лъчение), определяне на интензивността на неутронно лъчение, а също идентификация на типа радионуклиди. Приборът предвижда натрупване, съхранение в енергонезависимата памет и идентификация на амплитудни гама-спектри.
•  Приборът се използва за откриване и локализация на радиоактивни и ядрени материали по техните гама- и неутронни лъчения с цел предотвратяване на незаконния им пренос, а също в предприятия и учереждения, където се провеждат работи с източници на гама- и неутронно лъчения.