Дозиметри (радиометри) за търсене

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН - СПЕКТРА

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН

СПЕКТРА

повече информация

Описание
Високочувствителен и компактен прибор за откриване, локализация и идентификация на радиоактивни и ядрен материали по външното им гама- и неутронна лъчения и амплитудни гама-спектри. СПЕКТРА идентифицира радионуклиди с указване на категорията, към която принадлежат (в съответствие с изискванията на МАГАТЕ). Използва се с цел предотвратяване на незаконното им пренасяне през държавните граници, също и в предприятия и в учреждения, където се извършват работи с източници на гама- и неутронно лъчения.
Новият алгоритъм за търсене осигурява висока чувствителност на прибора и мигновено сработване при най-малки промени в гама или неутронното фоново ниво. Сцинтилатор със силициев фотомножител нов тип осигурява висока температурна стабилност на прибора, също и напълно изключва «микрофонния ефект».
Приборът е много удобен за използване благодарение на компактните му размери, големия цветен дисплей и възможността за непрекъсната работа повече от 30 часа във включено състояние.