Програмно осигуряване

Автоматизирана система за дозиметричен контрол - АСДК-ЕКОМОНИТОР

Автоматизирана система за дозиметричен контрол

АСДК-ЕКОМОНИТОР

повече информация
Предназначение • автоматизирано безконтактно прочитане от дозиметрични прибори на информацията за резултатите от измервания и натрупване на информация в база данни; • автоматизирано безконтактно програмиране на режимите на работа на индивидуален дозиметър за гама-лъчение ДКГ-21 "EcotestCARD"; • съхранение, контрол, преглед в табличен и графичен вид, по-нататъшна обработка, формиране и разпечатване на отчети за резултатите от дозиметричните измервания.
Програмиране и дозиметричен контрол - ПДК-ЕКОМОНИТОР

Програмиране и дозиметричен контрол

ПДК-ЕКОМОНИТОР

повече информация

Предназначение
•  Програма ПДК "ЕКОМОНИТОР" е предназначена за автоматизирано безконтактно програмиране на режимите на работа на дозиметър ДКГ-21 "EcotestCARD" и автоматизирано безконтактно прочитане на информацията за резултатите от дозиметричните измервания от дозиметри ДКГ-21 "EcotestCARD", МКС-У и МКС-07 "ПОИСК"
 

Personal Dose - Tracker

Автоматизираната система за отчитане на дозовите натоварвания на персонала на основата на програмното осигуряване "Personal Dose Tracker", разработено от Полимастер, позволява да се води отчитане на индивидуалните дози от външно облъчване на работниците на основата на резултатите от измерванията на индивидуалните характеристики на облъчване на всеки работник при помощта на електронни индивидуални дозиметри.