Автоматизирана система за дозиметричен контрол

АСДК-ЕКОМОНИТОР

Автоматизирана система за дозиметричен контрол - АСДК-ЕКОМОНИТОР

Използване • АСДК може да се използва от предприятия и организации, които извършват дозиметрични измервания на различни обекти с използване на дозиметрични прибори МКС-07 "ПОИСК" или МКС-У за натрупване, съхранение и обработка на дозиметричната информация, а също предприятия и организации, които работят с източници на йонизиращи лъчения, за автоматизиран отчет и контрол на индивидуалните дози на персонала с използване на индивидуален дозиметър за гама-лъчение ДКГ-21 "EcotestCARD".