Сигнализатор-индикатор за гама лъчение

СИГ-РМ1208М

Сигнализатор-индикатор за гама лъчение - СИГ-РМ1208М

  • Сигнализатор-индикатор за гама лъчение - СИГ-РМ1208М
  • Сигнализатор-индикатор за гама лъчение - СИГ-РМ1208М
  • Сигнализатор-индикатор за гама лъчение - СИГ-РМ1208М

Ръчният електронен сигнализатор-индикатор за гама-лъчение СИГ-РМ1208М е предназначен за непрекъснато контрол на радиационната обстановка и нивото на облъчване на човека.