Радон/Торон

Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди - RTM 1688-2

Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди

RTM 1688-2

повече информация

RTM-1688 е универсален монитор за измерване на обемната активност (АО) на радон и торон в различни среди (въздух, вода и почва). 

Монитор за измерване на радон в помещения - Radon Scout/Radon Scout PLUS

Монитор за измерване на радон в помещения

Radon Scout/Radon Scout PLUS

повече информация

Радиометрите Radon Scout (РГА-1100), Radon Scout PLUS (РГА-1100 Плюс) са специално разработени за продължителен мониторинг на концентрацията (обемната активност) на радона в помещения. Особено внимание е обърнато на лекотата на боравене с прибора, също и на защита от несанкционирани действия. 

Мониторинг на радон в жилищни помещения - Radon Scout Home

Мониторинг на радон в жилищни помещения

Radon Scout Home

повече информация

 Radon Scout Home се използва за мониторинг на концентрацията на радон във вдишвания въздух. Устройството е специално проектирано за собственици на жилища, както и за наематели, наемодатели и жилищни компании.

Радон-монитор за дълговременни и кратковременни измервания и контрол на вентилацията - Radon Scout Professional

Радон-монитор за дълговременни и кратковременни измервания и контрол на вентилацията

Radon Scout Professional

повече информация