Радиометри за аерозоли, газови и технологични средства

Онлайн разширение за съществуващи въздушни пробоотборници - poCAMon XT

Онлайн разширение за съществуващи въздушни пробоотборници

poCAMon XT

повече информация

PoCAMon XT надгражда Вашия съществуващ въздушен пробоотборник с онлайн анализ и сигнализираща функционалност за непрекъснат мониторинг на въздуха по отношение на радиоактивните аерозоли.

Преносим алфа/бета монитор  за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха - Aer 5000 Desktop

Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха

Aer 5000 Desktop

повече информация

Aer5000 осъществява непрекъснат мониторинг на въздуха с цел детектиране на радиоактивни аерозоли (LLRD). Типични области на приложение са ядрените съоръжения, NORM индустрията, мините и ядрената медицина (например DIN ISO 16639 / VDE 0493-1-6639) 

Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200

Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM)

Aer 5200

повече информация

Мониторите от фамилията Aer5X00-family осъществяват непрекъснат мониторинг на околния въздух с цел детектиране на радиоактивни аерозоли в него (LLRD).

Радиометър за газове - УДГ-03Д

Радиометър за газове

УДГ-03Д

повече информация

Установка за непрекъснато измерване и предаване по информационна мрежа на стойността на обемната активности на бета- излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон).
Използва се в системи за газоаерозолен контрол в обекти на ядрената енергетика и топливния цикъл. 

Радон-монитор за дълговременни и кратковременни измервания и контрол на вентилацията - Radon Scout Professional

Радон-монитор за дълговременни и кратковременни измервания и контрол на вентилацията

Radon Scout Professional

повече информация