Радиометри за аерозоли, газови и технологични средства

Радон-монитор за интегриране в автоматизирани системи за сгради - Smart Radon Sensor

Радон-монитор за интегриране в автоматизирани системи за сгради

Smart Radon Sensor

повече информация

 Smart Radon Sensor предлага много висока чувствителност в много малък и добре оформен корпус.

Радон / Торон монитор с вградено измерване на пропускливостта на почвата - RTM2200 почвен газ

Радон / Торон монитор с вградено измерване на пропускливостта на почвата

RTM2200 почвен газ

повече информация

Новият RTM2200 е последна генерация прибор за бързо, точно и надеждно измерване на почвен газ радон на място (DIN EN ISO 11665-11) с едно натискане на бутон. Вграденият цикъл за пробоотбор обхваща определянето на пропускливостта на почвата, както и прочистването на камерата със свеж въздух в края на измерването. Защитата на входа от проникване на вода изключва помпата в случай на инцидентно засмукване на подземна вода. Интегрираният GPS приемник улеснява по-късното картографиране на точките за пробоотбор.  

Система за измерване на радон и торон - RTM 2200

Система за измерване на радон и торон

RTM 2200

повече информация

Монитор за радон/торон за всякакъв вид измерване на радон

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли - УДА-1АБ

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли

УДА-1АБ

повече информация

Установка за непрекъснат автоматизиран контрол на концентрацията на радиоактивни аерозоли в автономен режим или в състава на автоматизирани системи за радиационен контрол във въздуха на работни помещения и системи за вентилация.

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха - УДГ-1Б

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха

УДГ-1Б

повече информация

Установка за непрекъснат автоматичен контрол на концентрацията на бета-излъчващи радиоактивни газове в автономен режим или в състава на автоматични системи за радиационен контрол във въздуха на работни помещения и системи за вентилация.