Индивидуален алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM)

poCAMon

Индивидуален алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - poCAMon

PoCAMon съчетава много компактен дизайн с висок дебит и дълъг живот на батерията. Размерът и теглото му са приемливи за носене от човек. Приборът измерва дългоживущите аерозоли (алфа и бета), както и краткоживущите дъщерни продукти на радон чрез алфа спектроскопия и грубо броене. Приборът детектира дали в атмосферата присъстват само естествени аерозоли на уран. Специално за минни компании предлагаме версия с вградени сензори за въглероден окис и горими газове. Приборът автоматично се изключва от захранването, ако бъдат детектирани 20% от долната граница на експлозия.