Монитор за газове радон и торон и продукти от техния разпад

EQF 3200

Монитор за газове радон и торон и продукти от техния разпад - EQF 3200

Приборът е оборудван с висококачествени полупроводникови сензори за лъчение - както в радоновата измервателна камера, така и в главата за анализ на продуктите на разпад. Това дава възможност ясно да се разграничат продуктите на разпад на радон с помощта на алфа спектроскопия.