Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди

RTM 1688-2

Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди - RTM 1688-2

Поради високата си чувствителност и алфа спектрометричния анализ, скоростта на измерване е близка до физическата граница дори при ниски концентрации на радон. Едновременно се определя и концентрацията на торон.