Монитор за измерване на радон в помещения

Radon Scout/Radon Scout PLUS

Монитор за измерване на радон в помещения - Radon Scout/Radon Scout PLUS

  • Монитор за измерване на радон в помещения - Radon Scout/Radon Scout PLUS

В сравнение с други пасивни радиометри за радон, радиометър Radon Scout (РГА-1100) притежава висока чувствителност, поради което всички изменения на съдържанието на радон точно се регистрират даже при низки концентрации на радон. Радиометри Radon Scout и Radon Scout PLUS работят в дифузионен режим, което изключва влиянието на торона върху резултатите от измерванията. Измерителната камера с полупроводников детектор и високоволтен електрод е невъзприемчива към колебанията на влажността на въздуха.