Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM)

Aer 5200

Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200

  • Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200
  • Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200
  • Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200
  • Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200
  • Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200
  • Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200
  • Преносим алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - Aer 5200

Типични области на приложение са ядрените съоръжения, NORM индустрията, мините и ядрената медицина (например DIN ISO 16639 / VDE 0493-1-6639).