Радиометър за газове

УДГ-03Д

Радиометър за газове - УДГ-03Д

  • Радиометър за газове - УДГ-03Д
  • Радиометър за газове - УДГ-03Д

Измерване на обемната активност на бета-излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон).