Система за измерване на радон и торон

RTM 2200

Система за измерване на радон и торон - RTM 2200

- събиране на данни;
- контрол на оборудването за пробоотбор;
- свързване на до четири допълнителни радонови камери, позволяващо да се измерва концентрацията на радон в   различни помещения с един монитор;
- изграждане на завършена система за пробоотбор за изследване на процесите на разпространение на радон в сгради и съоръжения;
- геофизични измервания.