Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха

УДГ-1Б

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха - УДГ-1Б

  • Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни газове във въздуха - УДГ-1Б

Измерване на обемната активност на бета-излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон).