Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол

АСИДК-РМ530

Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - АСИДК-РМ530

  • Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - АСИДК-РМ530
  • Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - АСИДК-РМ530
  • Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - АСИДК-РМ530
  • Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - АСИДК-РМ530
  • Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - АСИДК-РМ530
  • Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - АСИДК-РМ530

Уеб функционалността на системата позволява на потребителите да преглеждат данни в удобен и познат формат от практически всеки включен към мрежата персонален или таблетен компютър или смартфон. Системата позволява създаване на стройна архитектура за отчитане и взаимодействие между прибори и потребители. Администраторът може да управлява потребителите (добавяне, промяна, изтриване), да формира йерархична структура с подходящи ограничения за достъп (отдел, организация), както и да управлява състава на дозиметрите с прехвърлянето им в разпореждане на съответния отдел.