Автоматизирана система за радиационен контрол

УДКС-01 Пеликан

Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан

 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан
 • Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан

Информационната мрежа СРК представлява локална мрежа стандарт Ethernet IEEE 802.3, обединяваща на правата на клиентите измервателните устройства и работните станции на операторите. Мрежата има два сървъра (основен и резервен); възможно е и изграждането на безсървърна мрежа. СРК позволява да се извършват всички комутации, свързани с ремонт и проверка на измервателните устройства в «горещ режим», без прекъсване на работата на СРК.