Автономен преносим комплект за радиационен контрол

АПКРК-01

Автономен преносим комплект за радиационен контрол - АПКРК-01

  • Автономен преносим комплект за радиационен контрол - АПКРК-01
  • Автономен преносим комплект за радиационен контрол - АПКРК-01
  • Автономен преносим комплект за радиационен контрол - АПКРК-01
  • Автономен преносим комплект за радиационен контрол - АПКРК-01

Автономният преносим комплект за радиационен контрол (АПКРК) е предназначен за аварийни групи и бригади за радиационно разузнаване на АЕЦ и оперативни отряди на ГЗ. Комплектът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата на гама лъчение и водене на автоматизирана база данни относно дозовото натоварване на персонала при аварийни ситуации. АПКРК също така предоставя автоматично предаване и запис на отдалечен сървър на измервателни резултати от дозиметрична информация и тяхното архивиране.