Автономна автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

Авариен дозиметричен комплект

Автономна автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - Авариен дозиметричен комплект

  • Автономна автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - Авариен дозиметричен комплект

Комплектът е предназначен за измерване на индивидуалния еквивалент на дозата от гама-лъчение и водене на автоматизирана база данни по дозово натоварване на персонала на аварийните групи и бригадите за радиационно разузнаване на АЕЦ или оперативните отряди на ПБЗН при аварийни ситуации.