Комплекс технически средства

КТС САС СЦР СРКС-01Д

Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д

  • Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д
  • Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д
  • Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д
  • Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д
  • Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д
  • Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д
  • Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д

 Предназначение:
• Откриване и регистриране на възникването на самоподдържаща се верижна реакции (СЦР) чрез измерване на мощността на погълнатата доза (МПД) от гама-лъчение в помещенията на контролирания обект, нейното сравняване с праговата стойност и подаване на звуков и светлинен сигнал на персонала за възникване на СЦР;
• автоматичен сбор, обработка, съхранение, подаване на измервателна и съпътстваща информации във визуално-графично представяне на оператора на службата за ядрена безопасност (при допълнително използване на изчислителна техника горно ниво (СВТ ВУ).