Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол

КОМПЛЕКС ИДК

Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол - КОМПЛЕКС ИДК

  • Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол - КОМПЛЕКС ИДК
  • Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол - КОМПЛЕКС ИДК
  • Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол - КОМПЛЕКС ИДК

Измерване на индивидуална еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение, на мощността на индивидуалната еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение в съставе на комплекса ИДК се осъществява с помощта на За съхраняване на персоналните дозиметри за гама-лъчение ДКГ-23 и зареждане на акумулаторите, в състава на комплекса ИДК се използва УПХ - устройство за зареждане и съхраняване на дозиметри.