Система за радиационен контрол

СРК-PM520

Система за радиационен контрол - СРК-PM520

  • Система за радиационен контрол - СРК-PM520
  • Система за радиационен контрол - СРК-PM520
  • Система за радиационен контрол - СРК-PM520
  • Система за радиационен контрол - СРК-PM520

СРК-PM520 може да бъде разгърната в няколко различни места за преминаване, в това число и на открито. Системата има гъвкава конфигурация и използва до 8 блока за гама и неутронно лъчения с различна чувствителност и диапазон на измерване, основен модул за обработка на данните и отдалечен ПК за настройка. Максималното разстояние между блока за обработка на данните и детекторните блокове е до 1000 м. Подобна конфигурация позволява да се разшири диапазона на контролираната зона с възможност за предаване на данните от измерванията в единен координационен център.