Детектор за контрабанда

Устройство за търсене на нееднородности в плътността на веществото - УПН-PM2030

Устройство за търсене на нееднородности в плътността на веществото

УПН-PM2030

повече информация

УПН-PM2030 е преносим проверочен прибор за неразрушаващ контрол и се използва в качеството на "детектор за контрабанда" за откриване на скрито поставяне на наркотици, взривни вещества, оръжия и др. в затворени кухини на транспортни средства, контейнери и други устройства.