Устройство за търсене на нееднородности в плътността на веществото

УПН-PM2030

Устройство за търсене на нееднородности в плътността на веществото - УПН-PM2030

  • Устройство за търсене на нееднородности в плътността на веществото - УПН-PM2030
  • Устройство за търсене на нееднородности в плътността на веществото - УПН-PM2030
  • Устройство за търсене на нееднородности в плътността на веществото - УПН-PM2030

Прибор позволява да се извършва търсене на нееднородности в режим на проверка и определи типа на открития материал, също да се формира библиотека на обектите на проверка. Модулната конструкция на прибора дава възможност да се извършва сканиране в труднодостъпни места. С помощта на телескопичния удължител, ползвателя може да извършва обследване на крупногабаритни товари, а вибрационният сигнализатор в дръжката на прибора позволява да се извършва скрито откриване.