Информационно табло

ИТ-09Т

Информационно табло - ИТ-09Т

Визуализира информация за мощността на амбиентния еквивалент на дозата на гама-лъчение, реално време и температура на околната среда. Данните се предават от детекторен блок за гама-лъчение BDBG-09, влизащ в комплекта на доставката. Информационното табло ИТ-09Т с детекторния блок за гама-лъчение BDBG-09 и софтуера Radmonitor позволява създаване на автоматизирана система за денонощно непрекъснато наблюдение на радиационния фон.