Детекторни блокове

Детекторен блок за алфа лъчение - БДПА-07

Детекторен блок за алфа лъчение

БДПА-07

повече информация

Предназначение
•  Търсене на източници на алфа-лъчение и измерване на повърхностната плътност на потока алфа-частици.

 

Детекторен блок за гама-лъчение - БДБГ-09

Детекторен блок за гама-лъчение

БДБГ-09

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата (МЕД) от гама-лъчение.
 

Детекторен блок за гама-лъчение - БДБГ-09С

Детекторен блок за гама-лъчение

БДБГ-09С

повече информация

Детекторен блок за гама-лъчение

Детекторен блок за гама-лъчение водоустойчив - БДБГ-09 водоустойчив

Детекторен блок за гама-лъчение водоустойчив

БДБГ-09 водоустойчив

повече информация

Детекторен блок за гама-лъчение (интелектуален) водоустойчив

Детекторен блок за гама-лъчение - БДБГ-15С

Детекторен блок за гама-лъчение

БДБГ-15С

повече информация

Детекторен блок за гама-лъчение за безпилотни летателни апарати, мобилни роботизирани устройства и автоматизирани системи за мониторинг.