Детекторни блокове

Блок за визуализация на информация - БОИ PM-1403

Блок за визуализация на информация

БОИ PM-1403

повече информация

Приборът няма самостоятелна употреба и е предназначен за визуализация на информация при работа с външни детекторни блокове (БД), програмиране на техните режими на работа и идентифициране на радионуклидния състав на веществото.

Детекторен блок за алфа лъчение - БДПА-07

Детекторен блок за алфа лъчение

БДПА-07

повече информация

Предназначение
•  Търсене на източници на алфа-лъчение и измерване на повърхностната плътност на потока алфа-частици.

 

Детекторен блок за алфа- и бета- лъчения - БДАБ-PM1403

Детекторен блок за алфа- и бета- лъчения

БДАБ-PM1403

повече информация

БДАБ е предназначен за търсене на източници на алфа и бета лъчение, както и за измерване на плътността на потока на алфа и бета лъчения.

Детекторен блок за гама-лъчение - БДГ2-PM1403

Детекторен блок за гама-лъчение

БДГ2-PM1403

повече информация

Детекторен блок за гама-лъчение

Детекторен блок за гама-лъчение - БДГ3-PM1403

Детекторен блок за гама-лъчение

БДГ3-PM1403

повече информация

Проектиран да измерва мощността на амбиентния еквивалент на дозата на рентгеново и гама лъчение (МЕД), да измерва амбиентния еквивалент на дозата на фотонно лъчение, регистрация, натрупване на сцинтилационни спектри на фотонно лъчение.