Детекторни блокове

Детекторен блок за неутронно лъчение - БДПН-07

Детекторен блок за неутронно лъчение

БДПН-07

повече информация

• Доставя се метрологично атестиран
• Измерване на плътността на потока на топлинни и бързи неутрони
• Широк работен температурен обхват