Блок за визуализация на информация

БОИ PM-1403

Блок за визуализация на информация - БОИ PM-1403

  • Блок за визуализация на информация - БОИ PM-1403
  • Блок за визуализация на информация - БОИ PM-1403
  • Блок за визуализация на информация - БОИ PM-1403

• визуализация на информация при работа с външни детекторни блокове (БД)
• програмиране на режими на външни детекторни блокове
• идентифициране на радионуклидния състав на веществото