Детекторен блок за алфа- и бета- лъчения

БДАБ-PM1403

Детекторен блок за алфа- и бета- лъчения - БДАБ-PM1403

  • Детекторен блок за алфа- и бета- лъчения - БДАБ-PM1403

Детекторният блок може да се използва с БДОИ-PM1403 и е предназначен за служители на радиологични и изотопни лаборатории, аварийни служби, служители на митнически и гранични служби, както и за специалисти в различни индустрии, където се използват източници на йонизиращо лъчение.

Режими на работа на блока за алфа- и бета- лъчения (БДАБ):
• измерване на плътността на потока на алфа лъчение
• измерване на плътността на потока на бета лъчение
• търсене на източници на алфа и бета