Детекторен блок за гама-лъчение водоустойчив

БДБГ-09 водоустойчив

Детекторен блок за гама-лъчение водоустойчив - БДБГ-09 водоустойчив

• Отговаря на изискванията на CE стандарта
• Отговаря на изискванията на ІЕС 61526
• Херметичен корпус със степен на защита ІР68
• Устойчив на синусоидални вибрации
• Постоянно самотестване