Детекторен блок за гама-лъчение

БДБГ-09С

Детекторен блок за гама-лъчение - БДБГ-09С

• Високочувствителен сцинтилатор CsI (Tl) със силициев фотоумножител
• Възможност за получаване на амплитуден спектър (1024 канала)
• Липса на микрофонен ефект
• Отговаря на изискванията на IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2007, IEC 61000-4-4:2008
• Степен на защита на корпуса IP67
• Възможност за изпълнение във водоустойчив корпус IP68