Детекторен блок за гама-лъчение

БДБГ-15С

Детекторен блок за гама-лъчение - БДБГ-15С

  • Детекторен блок за гама-лъчение - БДБГ-15С

• Използва се при безпилотни летателни апарати и мобилни роботизирани устройства
• Високочувствителен сцинтилационен детектор
• Отсъствие на микрофонен ефект
• Степен на защита на корпуса IP65