Детекторен блок за гама-лъчение

БДГ2-PM1403

Детекторен блок за гама-лъчение - БДГ2-PM1403

  • Детекторен блок за гама-лъчение - БДГ2-PM1403

Проектиран да измерва мощността на амбиентния еквивалент на дозата на рентгеново и гама лъчение (МЕД), да измерва амбиентния еквивалент на дозата на фотонно лъчение, да търси (откриване и локализация) на радиоактивни материали чрез регистриране на фотонно лъчение.