Детекторен блок за гама-лъчение

БДГ3-PM1403

Детекторен блок за гама-лъчение - БДГ3-PM1403

  • Детекторен блок за гама-лъчение - БДГ3-PM1403

• измерване на МЕД на фотонно лъчение
• търсене на източници на фотонно лъчение
• регистрация, натрупване на сцинтилационни спектри на фотонно лъчение
• идентифициране на радионуклидния състав на дадено вещество
• програмиране на режими на работа